+

Monaco > Union Européenne (Euro) (2001 - 2019)

Variétés
2
Ensemble de pièces
×
Année1c2c5c10c20c50c€1€2Année
 -  -  -  -  -  - €1€22019
 -  -  -  -  -  - €1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
 -  -  -  -  -  - €1€22016
 -  -  -  -  -  -  - €22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
 -  -  -  -  -  -  - €22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
 -  -  -  -  -  -  - €22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
 -  -  -  -  -  - €1 - 2007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c -  -  -  -  - 2005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
 -  -  - 10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
1c2c5c10c20c50c€1€22001
Système monétaire: 1 euro = 100 cents
1c - 1 centime d'euro
2c - 2 centimes d'euro
5c - 5 centimes d'euro
10c - 10 centimes d'euro
20c - 20 centimes d'euro
50c - 50 centimes d'euro
€1 - 1 euro
€2 - 2 euros
uCoin